Soğutma Kompresörü Yağları

Ürün Adı
Güvenlik Bilgi Formu (msds)
Ürün Dokümanı (tds)
SHELL REFRIGERATION OIL S4 FR-F 100
SHELL REFRIGERATION OIL S4 FR-F 68
SHELL REFRIGERATION OIL S4 FR-F 32
SHELL REFRIGERATION OIL S4 FR-V 68
SHELL REFRIGERATION OIL S4 FR-V 46
SHELL REFRIGERATION OIL S4 FR-V 32